Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Radar Love

πιστεύω
στην Έκσταση
της Ζωής
με το
Όνομα:
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΝ

...και σε γλυκοφιλώ
όπως πάντα...