Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ιερή

ιερή μου αδάμαστη
εύχομαι να ήταν πάντα
λιόγερμα
δίχως σκιές
να τρέχω στ' αχείλι
των βουνών
με τ' άλογα
μαλλιά μου που ανέμισαν
σαν άγιες δορκάδες
σκέψεων στεφανωμένες φαεινών
να ήταν δείλι
απολωλώτων
των καιρών...